Ngành hàng

Thời trang cho trẻ em

Cùng với mức sống ngày càng tăng cao, việc quan tâm chăm sóc cho con nhỏ càng được đặt lên hàng đầu, sau cái ăn chính là cái mặc. Thị trường quần áo trẻ em tại Việt Nam, một đất nước đang từng bước chuyển mình và phát triển nhanh nhất trong khu vực Châu Á có nhiều tiềm năng để khai phá.

Chăm sóc sức khỏe

Hằng ngày, các nhân viên của chúng tôi đều làm những công việc vượt lên trên hoặc ra ngoài phạm vi thông thường để bảo đảm rằng những gì họ làm tại InNitro sẽ mang lại giá trị cho cộng đồng, cho xã hội.

Để những sản phẩm thực sự chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đến được với mỗi gia đình đòi hỏi InNitro phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu xuyên suốt quy trình đánh giá và lựa chọn sản phẩm phân phối.

Huy động kiến thức chuyên gia trong các lĩnh vực chính yếu liên quan giúp cho chúng tôi có khả năng tổng hợp những đánh giá chuyên sâu về sản phẩm, thách thức, cơ hội của thị trường từ lĩnh vực này đến lĩnh vực khác nhằm đem đến cho cộng đồng, xã hội những sản phẩm chất lượng nhất.

@ Copyright 2019